Inici

Xarrada d'orientació acadèmica-professional

La nostra companya d'orientació Rosa Benítez aquest dijous 4 de juny donarà una xarrada per a les famílies sobre orientació acadèmica- professional utilitzant la plataforma Webex.

  

Avís Fase 2

NOU AVÍS A LA COMUNITAT EDUCATIVA AMB MOTIU DE LA FASE 2

A l'IES La Foia d'Elx atendrem en aquesta nova fase de 9:00 a 13:00 hores bé telefònicament o amb cita prèvia.

Segons les instruccions que hem rebut: Les cites prèvies, que s'indiquen en les diferents etapes educatives, podran sol·licitar-se per la direcció del centre, per la persona responsable de la tutoria, per l'alumnat o per les famílies en el cas de l'alumnat menor d'edat. En aquesta cita prèvia s'establirà la persona o persones que podran acudir al centre i els requisits de protecció que han de complir. La direcció dels centres determinarà les hores i els espais necessaris per a atendre aquestes cites prèvies i complir les condicions de protecció i distància social previstes en el pla de contingència